Symposium 2019

Symposium ‘Schadevergoeding naar privaat- en bestuursrecht, met name bij schade door gaswinning’

1 november 2019 13.00 tot 17.00 uur, Adriaan Volkerhuis (kantoor Yur Advocaten), Rotterdam

Programma

  • Prof.mr. Ruth de Bock (A-G bij HR; UvA Bregstein-leerstoel): “De afwezigheid van de civiele rechter bij schadeafwikkeling in Groningen: de inbreng van privaatrecht als alternatief voor verbestuursrechtelijking”.
  • Mr. C.N.J. Kortmann (Stibbe, Amsterdam; RU Utrecht): “Schadevergoeding in het publieke domein. Herstel van vertrouwen in de overheid door efficiënte schadeafwikkeling”.
  • Mr. R. Stijnen (Rb. Rotterdam): “Schadevergoeding en het bestuursprocesrecht”.
  • Mr. A. Hammerstein (oud-raadsheer HR): “Vergoeding van waardedaling woningen: waarom en wanneer?”
  • Prof.mr. J.M. van Dunné (emeritus EUR): “Schadeloosstelling voor mijnbouwschade in de vorm van herstel van schade: belangenafweging in een rechtspolitiek kader” .
  • Prof.mr. S.C.J.J. Kortmann (Radboud Univ.): “Aansprakelijkheid, bezien vanuit de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen en het Instituut Mijnbouwschade Groningen”.

Toelichting
Het artikel van Ruth de Bock in NJB 2019/1, p.19 e.v., “Mijnbouwschade in Groningen. Waar is de civiele rechter?” was de aanleiding voor de keuze van dit onderwerp. Verscheidene sprekers zijn al enige tijd nauw betrokken bij het dossier ‘Schade door gaswinning Groningen’.

Documentatie
Programma Symposium NU, ‘Schadevergoeding bij gaswinning’, 1 november 2019 Rotterdam
R. de Bock, Mijnbouwschade in Gromningen – stellingen (red. JvD)
C.N.J. Kortmann, Van Instituut mijnbouwschade naar schadefonds
R. Stijnen, Schadevergoeding en het bestuursprocesrechtA. Hammerstein, Vergoeding van waardedaling woningen waarom en wanneer
J.M. van Dunné, herstel als vorm van schadeloosstelling bij mijnbouwschade

S.C.J.J. Kortmann, TCMG stand van zaken en werkwijze

Locatie
Kantoor Yur Advocaten, Adriaan Volkerhuis, Oostmaaslaan 71, 3063 AN Rotterdam,  (nabij EUR); openbaar vervoer en parkeermogelijkheid.

Deelname
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, voor advocaten wordt voorzien in een registratie van aanwezigheid.
YUR Flyer Symposium NU, 1 november 2019