Symposium 2018

Symposium ‘Aansprakelijkheid van de bindend adviseur en de arbiter’

9 november 2018, Millennium Tower (kantoor DVDW Advocaten), Rotterdam

Studiekring ‘Normatieve uitleg’
12.45 – 17.00 uur

De bindend adviseur en arbiter aansprakelijk gesteld – maar op welke gronden en met welke maatstaven?
De stand van zaken na de arresten Greenworld (2009) en QNOW (2016)

Programma
12.45 – Ontvangst
13.15 – Opening Symposium door de voorzitter, Prof.mr. J.M van Dunné

Bindend advies
13.20 – mr. B.C. Punt (oud-vice-pres. Rb. Den Haag), “De aansprakelijkheid van de bindend adviseur, na het PWC–arrest (2012)”
13.50 – mr. Pauline E. Ernste (NautaDutilh), “De aansprakelijkheid van de bindend adviseur, de betekenis van de Greenworld-maatstaven bij zuiver en onzuiver bindend advies”
14.10 – Discussie

Arbitrage
14.30 – prof. mr. J.M. van Dunné (em. EUR), “De aansprakelijkheid van de arbiter, de maatstaven van Greenworld (2009) en QNOW (2016) onderzocht”
15.00 – Discussie
15.15 – Pauze   –
15.35 – mr. W.F. Hendriksen (Van Doorne), “De aansprakelijkheid van de arbiter vergeleken met dienstverleners als: advocaten, notarissen en accountants. De aansprakelijkheid van het arbitrageinstituut, en verzekeringsaspecten”
16.00 – prof.mr. B.van Zelst (van Doorne; Univ. Maastricht), “De aansprakelijkheid van de arbiter in internationale arbitrages: andere regels, andere normen?”
16.20 – Discussie & Algemene discussie over thema van de dag
17.00 – Afsluiting Symposium door de voorziter
17.05 – Borrel

Toelichting
Bij de aansprakelijkheid van de bindend adviseur neemt het PWC–arrest uit 2012 [ECLT:NL:HR:2012:BW0727; NJ 2015/155, m.nt. Vranken] een belangrijke plaats in, een arrest waarover de discusie nog niet is verstomd. Deze problematiek zal gelegd worden naast die van de aansprakelijk gestelde arbiter.

Met het arrest Greenworld (2009) [ECLI:NL:HR: 2009:BJ7834; NJ 2011/131] heeft de Hoge Raad voor de persoonlijke aansprakelijkheid van arbiters maatstaven aangereikt die ontleend zijn aan de aansprakelijkheid van rechters, en ook bekend zijn van de werkgevers- en medische aansprakelijkheid: opzet of bewuste roekeloosheid en grove miskenning van behoorlijke taakvervulling.

De uitspraak, bevestigd in het arrest QNOW (2016) [ECLI:NL:HR: 2016:2215; NJ 2017/141, m.nt. Vranken] heeft veel discussie losgemaakt: geldt dit ook voor ‘bedrijfsfouten’ (m.b.t. management)? Kan het arbitrage-instituut ook aansprakelijk gesteld worden? En wordt hiermee nieuw licht op de aansprakelijkheid van de bindend adviseur geworpen? Hoe is het op dit punt gesteld met andere (juridische) dienstverleners?

De arbiter verkeert in een dubbele positie: hij (zij) is aangesteld bij overeenkomst van opdracht door partijen – en dus te vergelijken met de bindend adviseur – en is anderszijds een geschillenbeslechter die een vorm van ‘particuliere rechtspraak’ uitvoert – en dus op hetzelfde spoor als de burgerlijke rechter bezig is. Beide aspecten leggen gewicht in de schaal bij de beoordeling van de vraag naar de persoonlijke aansprakelijkheid van de arbiter.

In omringende landen ziet men soms de private, contractuele kant van het arbiter zijn als uitgangspunt genomen (Frankrijk), maar ook wel de publieke, rechtersfunctie centraal staan (U.K., V.S.). Dat heeft invloed op de normen die men hanteert voor de aansprakelijkheid, met enerzijds de mogelijkheid van exoneratie, en anderzijds het openbare orde-aspect. In dit verband zijn ook arbitragereglementen en verdragsnormen als die van het EVRM van betekenis, uit particuliere en publieke bronnen afkomstig.

Daar komt nog bij – naar het gevleugelde woord van Lord Denning – “No liability without insurance”:  kan een arbiter zich wel tegen dergelijke aansprakelijkheden verzekeren (en mutatis, mutandis: de bindend adviseur)?. En hoe zit het met de positie van het instiutuut dat de arbiter/bindend adviseur benoemd heeft en controle op de procedure uitoefent?

Al met al zal duidelijk zijn dat dit een materie is die zich er goed voor leent om in een symposium aan de orde gesteld te worden.

Documentatie
Bart Punt, Enkele aspecten van de aansprakelijkheid van de bindend adviseur
Pauline Ernste, Aansprakelijkheid van de bindend adviseur
Jan van Dunné, De aansprakelijkheid van de arbiter
Walter Hendriksen, Was getekend
Bas van Zelst, De aansprakelijkheid van de arbiter in internationale arbitrages (Inleiding)

Personalia

  • B.C. (Bart) Punt is oud-coördinerende vice-president Rb. Den Haag, en is arbiter en bindend adviseur; binnenkort verschijnt van zijn hand een boek over Bindend advies.
  • Pauline E. Ernste is advocaat bij Nauta Dutilh, Amsterdam; zij is in 2012 gepromoveerd op het proefschrift “Bindend advies”, bij de Radboud Universiteit, Nijmegen.
  • Prof.mr. J.M. (Jan) van Dunné is emeritus hoogleraar Burgerlijk recht, Handelsrecht en Burgerlijk procesrecht, EUR; binnenkort verschijnt van hem een Cahier Ars Aequi over de Aansprakelijkheid van de arbiter.
  • Mr. W.F. (Walter) Hendriksen is advocaat bij Van Doorne, Amsterdam en oud-algemeen deken NOvA.
  • Mr. B. (Bas) van Zelst is advocaat bij Van Doorne, Amsterdam en bijz. hoogleraar Dispute Resolution and Arbitration aan de Universiteit van Maastricht.

Aanmelding
Voor aanmelding en eventuele vragen kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Locatie
Voor dit symposium van de Studiekring wordt gastvrijheid verleend door DVDW Advocaten te Rotterdam, gevestigd in de Millenium Tower, Weena 690 (t.o. Rotterdam C.S.), 28e verdieping. Parkeren is mogelijk (betaald) in de parkeerplaats vrijwel naast het gebouw gelegen (ingang o.m. tegenover het station).

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Verdere informatie
Op deze website is ook materiaal te vinden over de eerdere onderwerpen van symposia in de afgelopen jaren: Uitleg van overeenkomsten (2015), Relativiteitsleer bij onrechtmatige daad (2016) en Omkering van bewijslast (2017).
Eventuele opleidingspunten dienen door advocaten zelf bij de Orde aangevraagd te worden. De Studiekring voorziet desgevraagd in een verklaring van aanwezigheid, waarvoor ter plaatse getekend kan worden.