Symposium 2015

Uitleg van overeenkomsten naar common law en civil law
of: De opmars van Good faith in het Engelse contractenrecht

Eerste bijeenkomst van de Studiekring Normatieve Uitleg

Datum: Vrijdag 26 juni 2015, van 13.15 uur tot 17.00 uur
Locatie: Conway & Partners, Otto Reuchlinweg 1132, 3072 MD Rotterdam (naast Hotel NY).

Programma
13.15 Ontvangst
13.30 J.M. van Dunné, emeritus hgl. Privaatrecht, EUR
De receptie van ‘Good faith’ in de Engelse rechtspraak en bouwcontracten, zoals NEC3
14.00-14.10 discussie
14.10-14.40 R.J. Tjittes, Barents Krans, Den Haag
Hoezo, opmars van ‘Good faith’ in Engels contractenrecht? Tegenstromingen in rechtspraak en praktijk
14.40-14-50 Discussie

BIJDRAGEN PANEL

14-50-15.10 Shawn Conway, Conway & Partners, te Rotterdam
‘Good faith’ in internationale contracten, zoals gezien door een Amerikaans jurist
15.10-15.30 Arnold van Steenderen, Van Steenderen MainportLawyers, Rotterdam
Kanttekeningen bij de werking van ‘Good faith’ in internationale contracten
15.30-15.50 Jurriaan Kien, Kléber Avocats, Parijs/Rotterdam
De rol van ‘Good faith’, gezien vanuit de Franse contractspraktijk

P A U Z E

16.10 Algemene discussie
17.00 Afsluiting Workshop, en Borrel

Materiaal
Hieronder treft men de bijdragen van de verschillende sprekers op de workshop op 26 juni. Sommige in de vorm van een Ppt, andere in de vorm van een artikel. De bijdrage van Rieme-Jan Tjittes zal verschijnen in RMThemis en de bijdrage van Jurriaan Kien is aangeboden aan het NJB. Het opstel ‘Good faith in UK law’ van Jan van Dunné betreft een verkorte versie van zijn artikel in de Construction Law Journal (zie voor een link bij ‘achtergrondmateriaal’). Verder treft men achtergrondmateriaal, deels na de workshop getipt door deelnemers.

Bijdragen sprekers
Jan van Dunné, Powerpoint: “De receptie van ‘good faith’ in de Engelse rechtspraak en bouwcontracten, zoals NEC3”
Rieme-Jan Tjittes, paper: “Op de golven van goede trouw naar Engels contractenrecht” (artikel RmThemis)
Shawn Conway, Powerpoint: ‘Good faith concepts in U.S. contract law”
Arnold van Steenderen, Powerpoint: “Uitleg en goede trouw”
Jurriaan Kien, paper: “Good faith, ofwel ‘la bonne foi’, in het Franse contractenrecht”

Achtergronden
J.M. van Dunné, ‘Normatieve uitleg’ Algemeen aanvaard, maar ook in ruime zin, inclusief derogerende werking en aanvulling van leemte? (2018)
J.M. van Dunné, ‘Good faith in UK Law’ (2015).
J.M. van Dunné, ‘On a Clear Day, You Can See the Continent – The Shrouded Acceptance of Good Faith as a General Rule of Contract Law on the British Isles’ (2015)
.
Inzake Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corp Ltd (2013).
Inzake D&G Cars Ltd v Essex Police Authority (2015).
Nathalie Hoffmann, ‘Interpretation Rules and Good Faith as obstacles to the UK’s ratification of the CISG and to the harmonisation of contract law in Europe (Winter, 2010).
Nieuwsbrief Clyde & Co, Juni 2015.
Andrew Tettenborn: ‘Good faith the DFCR and Shipping Law’.
McLuachlan, ‘Contract Interpretation’.