Studiekring Normatieve Uitleg

De studiekring
In 2014 werd deze kring opgericht als een juridisch genootschap dat belang stelt in de ontwikkeling van het Privaatrecht in brede zin, met veel aandacht voor Contractenrecht en Aansprakelijkheidsrecht, in de context van Rechtsvinding, Rechtstheorie en Rechtsvergelijking. Het initiatief ontstond bij enkele promoti en oud-medewerkers van Jan van Dunné, emeritus hoogleraar Privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, hetgeen ook een verklaring is voor de naam die aan de studiekring gegeven werd: ‘Normatieve uitleg’.

Symposia
In een jaarlijks symposium wordt na inleidingen door sprekers uit verschillende juridische geledingen: balie, magistratuur en academie, het debat gezocht over onderwerpen die sterk in ontwikkeling zijn, althans daar de aandacht voor vragen. Het eerste symposium in 2015 was gewijd aan Uitleg van overeenkomsten in rechtsvergelijkende context. In 2016 was de Relativiteitsleer aan de orde, en in 2017 de Omkering van de bewijslast. Het symposium van 2018 had als onderwerp: De aansprakelijkheid van de bindend adviseur en de arbiter, dat van 2019: Schadevergoeding naar privaatrecht en bestuursrecht, met name bij schade door gaswinning. In 2020 viel de keuze op: Non-conformiteit bij koop van onroerend goed: normaal gebruik versus exoneratie.
Het programma van een symposium, dat een middag beslaat, wordt afgesloten met een borrel waarna de mogelijkheid bestaat voor gezamenlijk eten in een restaurant ter plaatse. Vanwege de Coronatijd vond het symposium dit jaar plaats in de vorm van een Webinar op zoom-basis. Tevoren wordt aan de deelnemers van een symposium studiemateriaal digitaal toegezonden: papers, stellingen, een recent artikel, e.d., ook wel aangevuld met hand-outs op de bijeenkomst. Deze stukken worden later op de website van de studiekring geplaatst. Dat gebeurt ook met artikelen die naderhand door sprekers over hun onderwerp gepubliceerd worden. Zie voor verdere informatie de desbetreffende pagina’s op deze website.

Organisatie
De kring telt ruim 150 Leden en Belangstellenden, die via email op de hoogte gehouden worden van de activiteiten. Men kan zich daarvoor opgeven door het contactformulier in te vullen. Er zijn geen kosten aan verbonden, evenmin als aan de deelname aan symposia, die openbaar zijn. Eventuele opleidingspunten dienen door advocaten zelf bij de Orde aangevraagd te worden (de studiekring voorziet in een verklaring van aanwezigheid).

Prof. mr. J.M van Dunné, Voorzitter
Mr. J.A.I Wendt, Secretaris